Outline graphic depicting hand nurturing a heart

Spørsmål og svar

Få svar på alt du lurer på om Kassekreditt fra Aprila Bank

Har du fortsatt spørsmål om Kassekreditt? Send oss en mail

“Tusen takk for tilliten! Dette er en flott og fleksibel løsning for oss som driver i en bransje hvor kapitalen til tider er låst opp i varelager.”

Mats Thu
Daglig leder, Moss Båt og Motor AS
Kassekreditt tilpasset småbedrifter

Endelig rom til å fokusere på jobben

Søk her