Tilbake til bloggen
17.4.2020

Vi holder hjulene i gang ved å ta tempen på koronaeffektene

Skrevet av:

SMOC har utviklet en unik plattform som bringer annonsører, partnere og bruker sammen i et felles og gjensidig belønnende økosystem.

Med koronasituasjonen kommer koronaeffektene, og SMOC har utviklet - og lansert - en undersøkelse der de tar tempen på hvordan vi takler "the corona life".

Her kan alle hjelpe andre ved å dele sine erfaringer. For hvert svar du gir blir du belønnet med poeng. Disse kan byttes til pengegaver til organisasjoner som arbeider med koronatiltak eller klimaendringer.

Vi i Aprila #holderhjulenigang og har sponset spørsmål i undersøkelsen.

Les mer om SMOC og deres initiativ:

Da koronaviruset traff Norge for fullt skulle vi lansere en pilot med et stort flyselskap og et parkeringsselskap i Oslo sentrum. Med piloten skulle vi få testet konseptet vårt om dialog- og bonusbasert markedsføring mot reelle sluttkunder. Plutselig var alt satt på vent. Tiden var inne for å tenke nytt.


Vi skulle ta knekken på innvaderende reklame - så traff korona oss!

6 måneder tidligere hadde vi sluttet i våre trygge stillinger i et stort telekomselskap. Vi hadde gått fra gode kollegaer og spennende jobber, for å satse på det vi mener er fremtiden innen markedsføring:

Dialogbasert reklame der sluttkunder belønnes for sin tid og oppmerksomhet. Vi skulle ta knekken på innvaderende reklame!

Da korona traff og ting ble satt på hold ble vi inspirert til å heller bruke denne muligheten til å hjelpe andre.Vi hadde teknologien - og i løpet av en uke klarte vi å få en løsning i pilot og fikk inn de første kundene.


Tar tempen på koronaeffektene

Den første uken med hjemmekontor, hamstring i butikkene og mye usikkerhet var merkelig. Det som var klart og tydelig var at vi ikke var alene i denne situasjonen.På hvilken måte kunne vi gjøre en omdreining - og også hjelpe andre?


Det var en stor dugnadsånd blant folket. Nå skulle vi ta vare på hverandre med avstand. Samtidig leste vi mye om hvordan dette kunne potensielt påvirke oss: Ville folk bli deprimerte? Blir vi mer eller mindre knyttet som familie? Hva er vi redd for? Hva gleder vi oss mest til når dette er over?

Med undersøkelsen til Reward Attention tar vi tempen på koronaeffektene

Vi satt i gang arbeidet for å bruke plattformen vi allerede hadde bygget til å være med å bidra til økt innsikt i hvordan vi takler denne situasjonen under navnet Reward Attention. Som takk for å bruke tid på undersøkelsen og dele av sine erfaringer kan folk opptjene poeng underveis i undersøkelsen.


Gir støtte til folk, bedrifter og klima i krise

Belønningen til respondenten er at disse poengene kan omgjøres til reell pengedonasjon. Man kan velge å donere til organisasjoner som hjelper personer og bedrifter i nød som følge av koronasituasjonen eller klimatiltak. Disse donasjonene gis på vegne av respondenten, men er sponset av bedrifter. Dermed holder vi hjulene i gang ikke bare for oss, men for andre også.


Vi setter mer pris på familietid og vi har tillit til regjeringen

Så langt viser undersøkelsen blant annet at:

  • Folk er mest redd for egen og familiens helse,
  • 51 % setter mer pris på familietiden nå enn før korona.
  • 60 % har tillit til regjeringens faglige vurderinger og tiltak.

Nysgjerrig på mer?

Ta undersøkelsen på survey.rewardattention.net i dag! Du vil også se underveis hva andre har svart på spørsmålene.  

---

Elisabeth Falch Slinning
Co-Founder and CPO of SMOC.AI

Kassekreditt tilpasset småbedrifter

Bruk tiden på det du tjener penger på

Søk her