Tilbake til bloggen
12.6.2020

Slik kan din bedrift unngå store omkostninger ved inkasso

Skrevet av:
Ole Peter Galaasen

"Aprilahjelpen" #4

Finner løsninger for bedrifter med likviditetsproblemer

Betalingsanmerkninger, inkasso, og i verste fall konkurs er noe alle næringsdrivende ønsker å unngå. Likevel er antallet inkassosaker økende. Med lang erfaring fra inkassobransjen ønsker nå Aprila Bank å hjelpe sine kunder med likviditet for å unngå inkasso.

"Allerede i mitt første oppdrag for Aprila så jeg engasjementet og gleden de ansatte har av å bygge noe fra bunnen av. Jeg var med på mange av prosessene i etableringsfasen og ble imponert over kompetansen og entusiasmen de ansatte hadde for å utvikle banken videre. Når jeg nå fikk muligheten til å jobbe heltid for Aprila var det et enkelt valg. Det å være med å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å vokse, og å skape arbeidsplasser er både spennende og givende. Det å finne gode løsninger for bedrifter med inkassosaker er en del av denne jobben", sier Selim M. Karakaya, Invoice Operations Specialist i Aprila Bank.

Selim har en bachelorgrad fra BI innen markedsføring med fordypning i prosjektledelse. Før han begynte å jobbe for Aprila i februar 2020, hadde han jobbet seks år med kundeservice og rådgivning i fakturaavdelingen til Lindorff.

Unngå inkasso med dialog

Han forteller at inkassosaker ofte kan løses gjennom dialog, men at mange kvier seg for å ta kontakt med motparten.

– På fakturaavdelingen i Lindorff jobbet jeg mye med fakturering, purreløype og inndrivelse. I mange tilfeller så jeg at man enkelt kan løse en inkassosak med kommunikasjon og tillit mellom partene, men at flere ikke turte å ta dette steget. Mange kaster i stedet fakturaen i søppelkassa og later som den ikke finnes. Da kan man fort ende opp med inkassosaker man egentlig kunne ha unngått, sier han, og understreker:

– Jeg har sett hele prosessen fra fakturasendes til den havner til inkasso og videre til betaling eller konkurs. Med denne erfaringen prøver jeg å hjelpe bedrifter med å finne løsninger sammen med oss. Vi ønsker naturligvis at kundene skal unngå inkasso og i verste fall konkurs.

Flere årsaker til inkasso

Selv om likviditetsproblemer er hovedgrunnen til inkassosaker, mener Selim det er flere underliggende årsaker.

De fleste småbedrifter fungerer dessverre som en bank for egne kunder. Uoppgjorte faktura fører til at bedriften ikke får inn penger, noe som igjen fører til at de ikke får betalt egne faktura. Vi hører ofte at kunder har ferdigstilt et prosjekt med betaling om 30 dager, men har inngående fakturaer på det samme prosjektet med forfall nå. Slike situasjoner er dessverre utbredt blant småbedrifter, sier han og tilføyer:

– Inkassosaker handler sjeldent om uenighet over avtaler, men at småbedrifter mangler rutiner for fakturering, regnskap, purring og inndrivelse. Vi ønsker å hjelpe bedrifter i slike situasjoner med både fakturasalg og kassekreditt.

Lavere omkostninger med kassekreditt

Selim forteller at selv om en faktura er overført til inkasso, finnes det fortsatt et handlingsrom for å unngå store omkostninger.

Når en faktura har forfalt og det er sendt inkassovarsel får bedriften først en betalingsoppfordring, og allerede da følger det ekstrakostnader. En faktura på 50.000 kroner gir en inkassokostnad på 2.100 kroner, og om du ikke betaler vil summen dobles i løpet av 43 dager. En av årsakene til at Aprila har kassekreditt uten faste kostnader er nettopp for å slippe disse omkostningene. Dersom bedriften benytter kassekreditt for å unngå inkasso blir kostnaden cirka 700 kroner, noe som er en stor besparelse for småbedrifter.

Han understreker at selv om fakturaen er overført til inkasso er banken opptatt av å hjelpe kundene så godt de kan.

Vi er opptatt av å hjelpe kunder med inkassosaker og har ukentlige møter med inkassoselskapene for å finne gode løsninger. Alle kundene er like mye verdt for oss, og uavhengig av om fakturaen er overført til inkasso er vi opptatt av å finne den beste løsningen sammen med kunden, avslutter Selim.

Hver dag opplever kunder Selim sin ro og løsningsorientering, kan det være opplevelsene fra fisketurer som gir han energi og inspirasjon?

Tre strategiske grep for å unngå inkasso 

(1) Gode rutiner
Har rutiner for å inndrive utestående faktura. Bruk fakturasalg for rask tilgang på penger og spar tid. Vi i Aprila ønsker at du skal bruke tiden på det du kan best, vi tar oss av fakturaen og din kunde.
(2) Bygg tillit
Bygg tillit gjennom dialog med kreditorer for å finne gode løsninger. Ta kontakt i god tid for å unngå inkasso.
(3) Reduser ekstra kostnader
Bruk eventuelt kassekreditt for å redusere ekstra omkostninger ved inkasso.

Skrevet av Ole Peter Galaasen

Kassekreditt tilpasset småbedrifter

Bruk tiden på det du tjener penger på

Søk her