Tilbake til bloggen
26.6.2020

Slik kan din bedrift bruke kundedata for å optimalisere driften

Skrevet av:
Ole Peter Galaasen

"Aprilahjelpen" #6

Bruk av data blir stadig viktigere for å ta informerte beslutninger og optimalisere driften av bærekraftige virksomheter.

Et strukturert datavarehus med relevante datakilder gir innsikt i dagens situasjon og trender. I en tid med raske endringer er tilgang til slik informasjon essensielt for både taktiske og strategiske beslutninger. Her forteller datavarehusspesialisten Prithivinath "Prits" Ravindranath i Aprila hvordan din virksomhet kan dra nytte av kundedata.

"Jeg er født og oppvokst i India hvor jeg gikk på kostskole. Etter fullført skolegang i India reiste jeg til Australia for å studere datavitenskap på Universitetet i Melbourne. Under studiene i Australia hadde jeg en romkamerat fra Stavanger og ble kjent med en rekke andre nordmenn i klassen. Etter å ha fullførte studiene i 2004 hadde jeg IT-jobber i Australia, men reiste tilbake til India for å jobbe som SAP-konsulent for Siemens. Det var under jobben i India at jeg ble oppringt av en studiekamerat fra Norge og valgte å flytte hit i 2008", sier Prits, dataansvarlig i AprilaBank ASA.

Etter å ha fått arbeidstillatelse i Norge jobbet han med datavarehus og business intelligence for blant annet Aktiv Kapital. Det var i denne jobben han traff Øystein Dannevig som senere skulle bli kollega i Aprila Bank.

Samler data fra mange kilder

I dag jobber Prits med driften og utviklingen av datavarehuset hos Aprila Bank.

– Alle beslutninger som tas i Aprila er basert på data, noe som gjør kvaliteten på datagrunnlaget ekstra viktig. Det er tre forskjellige typer data vi jobber med; våre egne interne operasjonelle data som sier noe om hvordan vi presterer, våre kunders data og data fra eksterne partnere. Vi er avhengig av å analysere data til kundene og henter regnskapsdata fra kundene daglig for å kunne tilpasse tilbudet vårt til hver enkelt. Vi henter også data fra tredjepartsleverandører som inneholder informasjon om faren for konkurs og generell medieomtale. I dag er alle data og analyser basert på datavarehuset som jeg har bygd, sier Prits.

Analyserer kundenes økonomi

Prits forteller at rollen hans innebærer å gjøre alle data tilgjengelige og klare for analyse.

– Etter at data er gjort tilgjengelig ser analyseavdelingen både på økonomien i banken, men minst like viktig er kundens regnskapsdata. Analyseavdelingen ser for eksempel på sannsynligheten for at en faktura blir betalt på forfall, og den generelle økonomiske situasjonen til bedriften. Vi gjør daglige analyser av kundenes økonomi for å kunne tilby bedre priser og betingelser for lån, sier han og tilføyer:

– Det handler om å optimalisere produktene våre for hver enkelt kunde i sanntid hver dag.

Data som beslutningsgrunnlag

Han peker på flere fordeler forbundet med bruk av datavarehus.

– Siden det ligger mye verdifull innsikt i en bedrifts data er alle avhengig av å bruke slike data. Hvis du snakker med daglig leder i en bedrift vet de hvordan den økonomiske situasjonen er i dag, men ofte vet de ikke hvordan situasjonen er sammenlignet med fjoråret. Datavarehus er et viktig verktøy for å kunne ta beslutninger basert på fakta, og ikke magefølelse. Med et datavarehus kan du få bekreftelser på om det du tror faktisk stemmer med virkeligheten. Det muliggjør også enklere rapportering til myndighetene, og man slipper å leie inn konsulenter for å gjøre det, sier Prits.

Må investere i interne ressurser

Andelen bedrifter som driver med netthandel har økt betraktelig de siste årene, og tilgangen på data har økt i takt med den utviklingen. Prits mener det er viktig å satse på intern kompetanse for å utnytte innsikten som kommer med slike data.

– Alle som driver med netthandel kan se omdet er mønstre i omsetningen og andre nøkkeltall. Man kan eksempelvis se om noen produkter selger bedre i visse perioder og optimalisere driften på bakgrunn av dette. For å gjøre dette på en god måte er det viktig å investere i gode verktøy. Min anbefaling er å bruke tid og ressurser på å sørge for at datavarehuset er basert på riktige data. Det er også viktig å ikke falle for «buzzwords», men heller prioritere intern kompetanse som sørger for at dataene er riktige og oppdaterte.

– Mange firma betaler andre konsulentselskaper med å sette opp datavarehuset, men må ringe konsulentene med en gang det oppstår et problem. Det er derfor viktig å ha denne kompetansen internt i selskapet, sier han.

Data vil bare blir viktigere i fremtiden

Han tror datavarehus og verktøy for analyse av data bare blir viktigere i fremtiden.

– Før i tiden var det mer krevende å få god nok avkastning på datavarehusprosjekter. Det var teknisk krevende å integrere all relevant data, kostbart å lagre data og kapasiteten til datamaskinene var ikke tilpasset store datamengder. Om du dreven dagligvarebutikk var antallet transaksjoner så mange at det tok lang tid før du kunne gjøre analyser for dagen. Dagens datamaskiner er veldig mye raskere, lagring atskillig rimeligere og mye kan flyttes til skyen. Tidligere kunne man ikke lagre alle transaksjonene, men i dag kan man lagre alle transaksjonene og vite nøyaktig hvilke produkter som blir solgt på hvilken tid på dagen.

Prits peker på at datavarehus bare vil bli viktigere i takt med at verktøyene blir enklere å bruke.

– I dag kan vi ta beslutninger på et høyere nivå siden vi bruker maskinlæring til å se mønstre i omsetningen. Siden lagringskapasitet og prosesseringen er kraftig forbedret er det nå mulig å gjøre enda bedreanalyser – i sanntid.  Jeg har jobbet med dette i 14 år og ser at bare de siste årene har det skjedd mye. Vi kan lagre alt i skyen og betaler veldig lite for dette.

– I tillegg til regnskapsdata lagrer vi også dokumenter, bilder og lyd. All denne informasjonen kan kombineres for å gi ekstra dybde i analysene. Vi har bare sett begynnelsen av hvordan vi kan benytte data for å ta bedre beslutninger, avslutter Prits.

Prits er født og oppvokst i India. Familien er viktig for han. Her er Prits sammen med sin søster, Neethu.

Tre strategiske grep for å benytte kundedata:

(1) Invester i intern kompetanse
Invester i datavarehus og intern kompetanse. Unngå «buzzwords» og dyre konsulenter.
(2) Ta beslutninger basert på fakta
Ta beslutninger basert på fakta og ikke magefølelse. Sørg for at datainnsamlingen er korrekt.
(3) Bruk verktøy
Bruk verktøy for å analysere mønstre i omsetningen og optimaliser driften deretter.

Kassekreditt tilpasset småbedrifter

Bruk tiden på det du tjener penger på

Søk her