Tilbake til bloggen
19.6.2020

Slik gjør du din bedrift attraktiv for investorer

Skrevet av:
Ole Peter Galaasen

"Aprilahjelpen" #5

Tilgang på kapital trenger ikke være vanskelig

Finansieringen av din bedrift er ingen skjønnhetskonkurranse, men en grundig og planlagt prosess. Selv om hvert selskap har unike forutsetninger for finansiering, er det mange fellestrekk i prosessen. Her forteller en av grunnleggerne av Aprila Bank om hvordan din bedrift kan hente penger i markedet.

Jeg jobbet tidligere med rådgivning for oppstartsbedrifter innen bank og forsikring, samt fusjoner, oppkjøp, gjeldsfinansiering og egenkapitalfinansiering av børsnoterte og unoterte selskaper. Det var gjennom disse prosjektene at jeg så behovet for en bank som kunne gi enklere tilgang til likviditet og finansiering for små og mellomstore bedrifter, sier Kjetil Barli, medgründerog CFO i Aprila Bank.

Barli er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi fra NTNU i Trondheim. Han har tidligere jobbet som management konsulent og corporate-rådgiver før han var med på etableringen av Aprila Bank i 2017.

Brenner for småbedrifter

Han forteller at den primære drivkraften bak Aprila Bank er ønsket om å bidra til vekst og nye arbeidsplasser.

– Det som driver oss er bidraget vårt for å skape bærekraftige arbeidsplasser og å tilrettelegge for innovasjon. Vi har nettopp rekruttert tre nye medarbeidere og er nå 27 ansatte i banken. Men først og fremst skaper vi hundrevis av arbeidsplasser indirekte gjennom finansiering og verktøy som gjør det enklere å skalere bedrifter. Målet vårt er å bidra til å skape og bevare én million arbeidsplasser innen 2028, sier han entusiastisk.

Barli har jobbet med finansieringen av banken siden oppstarten sommeren 2017. Han og avdelingen har nettopp hentet 75 millioner i ny egenkapital samtidig som kundebasen vokste med 50 prosent i første kvartal.

– Ansvarsområdene mine er å sørge for god kapital-og økonomistyring, at vi finansierer oss fornuftig til enhver tid og at vi oppfyller alle myndighetspålagte rapporteringskrav. Fokuset vårt nå er å vokse i antall kunder og balanse, slik at driften blir lønnsom. Målet er å gå i pluss andre kvartal neste år.

Vellykket finansiering krever god planlegging

Barli peker på «timing» og forberedelser som to fundamentale forutsetninger for å hente penger.

– Når det gjelder timing er det slik at når børsene faller blir investorene mer opptatt av eksisterende investeringer ennå gjøre nye. I et slikt marked er det vanskelig å få oppmerksomhet og interesse. Det lønner seg derfor å hente penger når indeksene er på vei opp og investorene leter etter nye investeringer. Når timingen er god, er det viktig å være godt forberedt og klar til å gå ut å hente penger.

– Når det gjelder forberedelser er det først og fremst viktig å være tidlig ute, slik at man ikke setter seg i en posisjon hvor man ha pengene. Da får man en dårlig forhandlingsposisjon og en helt annen dynamikk i prosessen.

Start med investorer som kjenner bedriften godt

Når du har bestemt deg for å hente penger er det viktig å kartlegge hvilke investormiljøer som er relevante for din bedrift.

– Om beløpet selskapet skal hente er stort nok kan det lønne seg å bruke et meglerhus. Meglerhusene har lange relasjoner og daglige interaksjoner med mange investorer og har et veldig godt utgangspunkt for å vite hvilke investorer som kan være interessert i å investere i din bedrift. Et meglerhus tar imidlertid typisk fem til syv prosent honorar for en emisjon i et mindre selskap. Om man skal gjøre det selv er det naturlig å gå i dialog med investorer som kjenner bransjen eller selskapet godt. Det kan være kunder, leverandører, eller andre samarbeidspartnere. For majoriteten av våre kunder tror jeg det beste alternativet er noen som kjenner selskapet fra før. Det er ofte der de fleste starter.

Gode forberedelser gir høyere verdsettelse

Barli også understreker viktigheten av å sørge for god dokumentasjon slik at man får en riktig verdsettelse av selskapet før emisjonen.

– Solid dokumentasjon og en bra presentasjoner helt grunnleggende for å sikre eierandelene til eksisterende eiere i selskapet. Når du inviterer nye investorer inn i selskapet bestemmes eierandelen som eksisterende eiere beholder av forholdet mellom verdien av selskapet før man får inn nye penger, såkalt «pre-money verdsettelse», og verdien av selskapet etter emisjonen. Verdien av selskapet etter emisjonen er ganske enkelt pre-money verdsettelsen pluss de nye pengene man henter inn. Med andre ord; desto høyere verdsettelse før emisjonen jo høyere eierandel beholder du selv.

Noe av det viktigste man kan gjøre, utover timing, er derfor å sørge for at man får presentert for investorene hva som er unikt med selskapet. Dette kan for eksempel være strategien, produktet, tjenesten, teamet eller unike konkurransefortrinn. Dette bør dokumenteres i en investorpresentasjon. I presentasjonen bør man også ta med historiske finansielle tall, prognoser for de neste tre til fem årene, og estimater på hvor stort markedet er. Og alt dette må presenteres på en lett forståelig måte, avslutter Barli.

Pengene er sannsynligvis nærmere enn du tror, sier Kjetil Barli

Tre strategiske grep for å tiltrekke investorer

(1) Lag en god investorpresentasjon.
Start med en side som oppsummerer virksomheten på en måte som utenforstående lett kan forstå. Deretter er det gjerne naturlig å presentere markedspotensialet, før man forteller mer om strategien, produktene og/eller tjenestene, fremtidsplanene, og ikke minst teamet. Ta gjerne en titt på Aprila sin selskapspresentasjon som ligger på våre websider. Det er på ingen måte en fasit, men kan kanskje bidra som inspirasjon.
(2) Kartlegg relevante investormiljøer.
Pengene er sannsynligvis nærmere enn du tror. De som kjenner selskapet godt fra før har et mye bedre utgangspunkt for å vurdere om det er fornuftig å investere. Tenk gjennom om du har noen kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere som det kan være naturlig å spørre. Når det gjelder hva investorene vektlegger så finnes det stort sett like mange meninger som det finnes investorer, men de aller fleste er enige om at det handler om hvem som skal gjøre jobben. Derfor blir veien til mål mye kortere om du snakker med noen som kjenner deg og bedriften godt fra før.
(3) Vær forberedt når «timingen» er god.
Start tidlig med forberedelsene slik at duer klar til å gå i markedet når timingen er god. God timing handler både om markedssentiment; altså at investeringsviljen er til stede, og at selskapet har en god ‘equity story’. I praksis handler førstnevnte om at børsene er på vei opp, og sistnevnte om at selskapet ditt er verdt å satse på. Det kan for eksempel være at dere akkurat har landet en ny stor kontrakt, eller andre ting som gjør at det er god grunn til å tro at selskapet vil bli mer verdt i nær fremtid enn det er i dag.

Kassekreditt tilpasset småbedrifter

Bruk tiden på det du tjener penger på

Søk her