Tilbake til bloggen
30.3.2020

Kassekreditt reduserer stress

Skrevet av:
Heiki Strengelsrud

Alle som driver en liten bedrift vet at ingenting kommer av seg selv. I følge SMB Norge er det i landets småbedrifter det jobbes aller mest - og tas ut minst ferie.Mens media setter søkelys på gründerne som treffer jackpot, dreier hverdagen seg om å holde hjulene i gang, for de aller fleste av oss.

 

Likevel er skapergleden sterk og stadig flere velger å drive sin egen bedrift. Når de store mammutene i næringslivet legger ned arbeidsplasser velger mange å skape sin egen. Dette skaper større frihet, men også enkelte utfordringer.

 

Kassekreditt tilpasset småbedrifter

En av disse er stresset man utsettes for i periodene med svak likviditet. Dette rammer alle små bedrifter på et eller annet tidspunkt. Derfor har Aprila Bank lansert Kassekreditt tilpasset norske småbedrifter. Du får tilgang til penger når du trenger det, og fjerner stress som følge av perioder med lite penger på konto.

 

Økonomisk fleksibilitet

Det eneste vi med sikkerhet kan fastslå for 2020 er at det uforutsette vil inntreffe. Kostnader som ikke er budsjettert eller salgsmuligheter med oppstartskostnader. Uforutsette hendelser har mye større konsekvenser for en liten enn stor bedrift. Derfor trenger dere fleksibilitet.

 

Denne formen for finansiering sørger for nettopp dette. Med økonomisk fleksibilitet kan du fokusere på det virksomheten din faktisk dreiser seg om. I stedet for å bekymre deg over manglende lønn og forfalte regninger.Det beste med vår løsning er at det ikke koster noe å ha denne sikkerheten i bakhånd. Det er først når du bruker av kassekreditten det får en kostnad, og du betaler kun renter på det du faktisk har brukt.

 

En bedre fremtid for småbedrifter og lokalsamfunn

 Vi heier på deg som tør å satse. Du bygger din egen og andres fremtid, så vårt ønske er at du skal lykkes. Derfor har vi utviklet en kassekreditt som sikrer likviditeten til alle de små, tøffe virksomhetene som står på egne ben.

 

Med Aprila kassekreditt tåler du uforutsette hendelser.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Kassekreditt tilpasset småbedrifter

Bruk tiden på det du tjener penger på

Søk her