Tilbake til bloggen
6.1.2020

Aprila lanserer kassekreditt for småbedrifter

Skrevet av:
Heiki Strengelsrud

Skreddersydd for småbedrifter

Et av de største stressmomentene ved å eie eller drive en småbedrift er mangel på penger, eller likviditet, om du vil. Slike situasjoner innebærer at mange må si nei til nye oppdrag - som ofte innebærer oppstartskostnader.

Tilgang på lån har i lang tid vært et stort problem for småbedrifter. Ingen banker prioriterer dere. Tradisjonelle banker har søknadsprosesser som er tilpasset store bedrifter - med ditto store lånebehov. Dette er tidkrevende. Krav til papirarbeid. Krav til fysisk oppmøte. Også skal du vente på svar. Lenge. Dette er uheldig, for småbedrifter som mangler penger har heller ikke et overskuddslager av tid.

Derfor lanserer Aprila rask og enkel tilgang på kassekreditt – skreddersydd for norske småbedrifter. Med denne lanseringen ønsker vi å redefinere begrepet kassekreditt. Et begrep som har sitt anker langt tilbake tid. Kassaapparatets tid. Men navnet skjemmer ingen, og nå kan bedriften din bli kunde - uten faste kostnader.

Photo by bruce mars on Unsplash

Småbedrifter er svært sårbare for uforutsette hendelser. En sen innbetaling av en stor faktura, for eksempel, kan påvirke utbetaling av lønn, elle betaling av skatter og avgifter. I mange situasjoner er lånebehovet kortsiktig, og da er det surt å gå inn i ordninger som krever etableringsgebyr og en kunderelasjon med faste kostnader. Det slipper du med Aprila Kassekreditt. Her betaler du kun for bruken.


Forenkler småbedriftenes hverdag

Digitalisering og automatisering er sentrale ledestjerner for Aprila. Dette vil forenkle og forbedre finansieringstilbudet. I mange tilfeller vil bedrifter få tilgang til en stabil finansiering for aller første gang.

Vår søknadsprosess er rask fordi vi forenkler. Vi krever kun regnskapsdata som dokumentasjon. - Hvorfor skal det være krav til forretningsplaner og budsjetter på lik linje med store bedrifter? Smålån, allá Aprila Kassekreditt, må ta utgangspunkt i beslutningstakers vurderingsevne, mener vi. Ansatte i småbedrifter har en hektisk hverdag, og låneprosessen til tradisjonelle banker leder til at mange ikke tar seg bryet med å søke.

Personlig garanti bidrar til rask vei fra søknad til penger på konto

Det vi krever er at du som eier er villig til å stille deg som garantist for lånet. Personlig garanti kalles det, og det er alt vi krever av sikkerhet. Andre kan tilby deg en meny av alternative sikkerheter. Valgfrihet høres jo bra ut. I realiteten har du som småbedriftseier ikke tilgang til noen av disse (varelager, maskiner, eiendom, med mer).

Tilgang på finansiering i løpet av 24 timer

Dersom bedriften ender opp med å misligholde lånet er det i siste instans den som har signert låneavtalen som er ansvarlig. Grunnen til at vi har valgt denne form for sikkerhet er at vi kan automatisere søknadsprosessen. Det innebærer rask vei fra søknad til penger på konto. Vi gjør dette for at bedriften skal kunne få tilgang på lånet i løpet av 24 timer.

Samtidig får vi en trygghet for at låntaker har intensjon om å betale tilbake. Det kan sammenlignes med at en gårdeier krever depositum når du skal leie en leilighet. Gårdeier trenger en form for sikkerhet for at det er trygt å låne ut til en person hun ikke kjenner. Ganske naturlig, egentlig.

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Sett med fra bankens perspektiv, må vi forhindre risikoen for at kunden «løper fra gjelden» og starter på nytt. Da får vi ikke anledning til å hjelpe de som fortjener det. Vi kommer ikke unna statistikken som viser at at om lag halvparten av oppstartsbedriftene overlever første driftsår. Vi tror definitivt mange av de som går konkurs ville klart seg om rammebetingelse var bedre. Og det blir de nå.

Gi oss oppriktige tilbakemeldinger

I utviklingen av Aprila Kassekreditt gjorde vi en rekke dybdeintervjuer og førte samtaler med småbedriftsledere. Det vi lanserer nå er kun en start, og vi har mottatt en fin liste med funksjoner som vil tilpasse produktet til hver og en.

Like fullt var det tydelig hva som var det mest presserende problemet: Tilgang til finansiering uten lange, krevende samtaler med sin partner om det er verdt å la banken få pant i privat bolig. Derfor valgte vi å lytte til dette. Dermed starter vi med å tilpasse produktet til småbedrifter generelt. Vi gjør det rett og slett enklere å søke og få lån.

Vi ønsker at så mange som mulig sjekker hvor mye de kan få i lån og teste produktet. Alle innspill til hei@aprila.no med ris og ros vil bli fulgt opp.

Det er et løfte.

Kassekreditt tilpasset småbedrifter

Bruk tiden på det du tjener penger på

Søk her