Tilbake til bloggen
10.7.2020

Åpne plattformer og APIer som gir konkurransefortrinn

Skrevet av:
Ole Peter Galaasen

"Aprilahjelpen" #8

Slik kan din virksomhet utnytte potensialet i dataintegrasjon, APIer og SaaS

Dataintegrasjon og APIer brukes for å skape bedre informasjonsflyt både internt og eksternt i en virksomhet. I et stadig mer dataintensivt næringsliv blir strategisk bruk av slike løsninger av kritisk betydning. Med APIer og dataintegrasjon kan bedrifter både bruke og skape plattformer for informasjon og tjenester.

Her forteller Israr Khan, medgründer og Chief Product & Technology Officer i Aprila Bank, om hvordan plattformer og APIer kan gi din bedrift et konkurransefortrinn.  

Da jeg var fem år gammel åpnet jeg opp videospillere og koblet batterier for at pærer skulle lyse sterkere. Jeg har alltid vært fascinert av å utforske og å ta tak i problemstillinger som er vanskelig å løse, eller noe som ingen har tenkt på kan være et problem. Dette har ført til en karriere innen bruk av teknologi for å skape nye produkter, prosesser eller forretningsmodeller, sier han.

Khan har studert informatikk, organisasjon og ledelse, og tok befalsskolen før han jobbet som offiser i Luftforsvaret. Etter karrieren i forsvaret jobbet han med rådgivning for Capgemini, digitaliseringen av privat- og storkundemarkedet for DNB, samt vært med på lanseringen av den nettbaserte dagligvarekjeden marked.no.

Khan er født og oppvokst i Oslo sammen med to søstre og foreldre fra India og Pakistan. På fritiden liker han å være sammen med samboeren og deres to hunder, en Whippet og en Basenji.

Kombinerer teknologi, design og forretningsutvikling

Nå jobber Khan med dataintegrasjon som muliggjør lån og finansiering direkte i ulike regnskapssystemer.

Jeg alltid vært interessert i samspillet mellom teknologi, design og det kommersielle. Muligheten til å kombinere det teknologiske, det kreative og det forretningsmessige gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Vanligvis jobber man med ett av fagene, og det er sjeldent man får muligheten til å jobbe så bredt og samtidig så dypt på alle disse områdene. Det å jobbe med alle disse områdene for Aprila er en unik mulighet for meg, sier Khan.

Han forteller at teknologisk forståelse og dataintegrasjon har gitt banken et konkurransefortrinn fra dag en.

- Da vi begynte å planlegge Aprila forstod vi at det var viktig å bestemme hva som kan utvikles internt og hva som kan kjøpes fra andre. Vi er en stor konsument av andres APIer, eksempelvis informasjon om kunder fra Brønnøysundregistrene, kredittopplysningsbyråer og mange andre private og offentlige datakilder. Nå jobber vi med PSD2 for å kunne hente data fra bankkontoene til kundene slik at vi kan utvikle enda bedre produkter. Samtidig er vi opptatt av å dele egne data med eksterne partnere, sier Khan.

APIer går to veier

Han peker på to sider av APIer; den ene er å bruke eksterne datakilder og den andre er å bygge egne APIer som kan brukes av partnere.

– Vi tok et tidlig valg på at den beste måten å tilby produktene var på flater som gir mening for kundene. Vi så at det ikke finnes noe bedre sted å tilby fakturasalg enn i et regnskapssystem hvor man faktisk sender faktura. Siden kundeopplevelsen er det viktigste for oss må vi også kunne tilby APIer for andre.

Khan forteller at det å skulle bli en ren API-bank var en av de store valgene gründerne tok.

– I dag tilbyr vi reelle balanseprodukter, lån og finansiering, gjennom APIer i flere markedsledende regnskapssystemer. Kunden sitter i eget regnskapssystem og ser at bedriften får en likviditetsutfordring om tre måneder. En ting er å kunne se problemet i god tid, men en annen ting er å kunne løse problemet fra samme flate. I dette tilfellet bruker vi APIer for å tilby kassekreditt på en enkel måte direkte i regnskapssystemet, sier han.

Alle bør tenke APIer og SaaS

Han mener bruk av APIer og SaaS vil bli viktigere for mange små- og mellomstore bedriften i tiden som kommer.

– Jeg tror mange småbedrifter i større grad må tenke på samme måte. Bedrifter må i større grad tenke på å tilby APIer i andres kundeflater, i stedet for å eie kundeflatene selv. Dette er en atypisk tilnærming i en verden hvor alle kjemper om å eie kundeflatene. Paradokset er at man kan gi en bedre kundeopplevelse gjennom APIer på den flaten hvor kundene faktisk er, sier han og tilføyer:

– Dette er en radikal tanke spesielt innen bank- og finans, men også i mange andre bransjer.

Må kartlegge mulighetene

Selv om APIer kan gi store fordeler, mener Khan det er viktig å gjøre en grundig vurdering av nytteverdien for virksomheten.

– En bedrift må først og fremst ta stilling til om man skal utvikle egne APIer eller om det finnes eksisterende løsninger. Vi lever i en verden hvor teknologien utvikles raskt og det kan være fristende å kaste seg på siste trend, men i de aller fleste tilfeller finnes det etablert teknologi som kan gjøre samme nytte. For å lykkes med slike valg må man forstå kjernevirksomheten og hvordan man kan dra nytte av APIer.

– Det er lett å tenke på robotisering eller AI, men kanskje svaret ligger i Zapier, en enkel løsning som kan flytte data mellom ulike systemer. Velg heller de enkle løsningene som dekker behovet på en god nok måte, i stedet for å utvikle noe selv. Gjør ting så enkelt som mulig og prøv heller å bruke det som finnes, sier han.

SaaS er tidsbesparende

Khan peker på at det finnes en rekke gode SaaS-løsninger som dekker de fleste behov.

– Finn ut hva som finnes av SaaS og om du kan bruke teknologi til å koble systemer sammen. Vi bruker Hubspot i deler av virksomheten, en løsning som enkelt kan kobles sammen med salg og telefonsentral. Når vi skulle velge en telefonløsning var det naturlig å finne en SaaS-løsning som kunne kobles til Hubspot, i stedet for å kjøpe en ny telefonsentral, sier han og understreker:

– Gjennom å bruke tid på å finne de beste og enkleste løsningene sparer man penger og frigjør tid til kjernevirksomheten.

Redusert «Time to Market»

Han forteller at den største fordelen med APIer og SaaS er redusert «Time to Market».

– Det å konsumere APIer og bruke tjenester som allerede finnes gjør at du heller kan fokusere på eget konkurransefortrinn. Om du bruker andres APIer og SaaS reduserer du tiden du må bruke på å levere tjenesten til kundene. Samtidig slipper du å forvalte og videreutvikle egen teknologien. Alt du selv utvikler av teknologi er teknisk gjeld, men gjennom SaaS minimerer du denne gjelden.

– Da jeg startet et konsulentselskap rundt år 2000 var det å drifte en nettside en kostnadsdriver. I dag ligger nettsider ferdig i skyen, og du kan i stedet bruke tid og penger på godt innhold. Alt dette gir redusert «Time to Market», sier Khan.

API-plattformer gir synergier

Han mener APIer også er med på å skape nye forretningsmuligheter og fordeler for alle parter.

– Et annet poeng er at om alle hadde utviklet egne lukkede løsninger hadde vi fått færre synergier. Om du derimot velger å bruke andres APIer er du med på å skape både egne og andres inntekter. Dette er en «win-win-situasjon», men det forutsetter at vi legger fra oss «Not Invented Here»-syndromet hvor alt må utvikles internt.

– Dette handler om at både små og store bedrifter må kjenne eget konkurransefortrinn og ha en strategi for dataintegrasjon basert på dette. Vær bevisst på hvem du kan dele data med og hva du selv kan tilby som tjeneste, avslutter Kahn.

Tre strategiske grep for å bruke og tilby APIer:

1. Vurder nøye hva som er bedriftens virkelige konkurransefortrinn. Kjøp eller benytt tjenester på områder som ikke gir en reell konkurransefordel.
2. Bruk tid på å finne enkle løsninger som dekker behovet godt nok, og bruk de slik de er tiltenkt. Forsøk på å tilpasse innkjøpte tjenester fremfor å endre egne prosesser er sjeldent lønnsomt. Bruk SaaS og «hyllevare» for å løse konkrete behov. Bruk API når du ønsker å innlemme informasjon eller tjenester i egne prosesser.
3. Vurder om dine tjenester også kan tilbys som APIer og utforsk forskjellige forretningsmodeller basert på dataintegrasjon. Finn partnere som kan dra nytte av dine data og vice versa.
Kassekreditt tilpasset småbedrifter

Bruk tiden på det du tjener penger på

Søk her